Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία εταιρίας

Επωνυμία ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Έδρα Δαμασίππου 27 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15771
Α.Φ.Μ. 029179851
Δ.Ο.Υ ΙΒ Αθηνών
IBAN GR7001720570005057095462871
Τράπεζα "Piraeus Bank"
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 067805603000
Email info@cannavoulis.gr
Τηλέφωνο +30 2114148294
Χρησιμοποιείστε τηνφόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τις ώρες εκτός λειτουργίας.